Wolne zawody w spółce partnerskiej

Kodeks Prawa Handlowego wśród spółek osobowych wyróżnia specyficzną formę prawną zarezerwowaną dla wąskiej grupy wolnych zawodów. Mowa tu oczywiście o spółce partnerskiej. Jej wyjątkowy charakter pozwala na wykonywanie wspólnej pracy przez więcej niż jedną osobę. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej (gdyż jest spółką osobową) jednak umożliwia sprawne prowadzenie działalności. Tą spółkę mogą współtworzyć jedynie osoby fizyczne.

Wolne zawody w spółce partnerskiej czyli kto może ją założyć?

Ustawodawca określa trzy ogólne zasady kwalifikacji zawodów do tej grupy. Po pierwsze do tego grona zaliczają się osoby, których kompetencje zawodowe potwierdzone są dokumentami zezwalającymi na wykonywanie zawodu. Drugim warunkiem koniecznym jest możliwość samodzielnego wykonywania pracy bez kontroli zwierzchnika. Na podstawie odpowiedniej ustawy została określona lista 20 wolnych zawodów:

 • broker ubezpieczeniowy,
 • farmaceuta,
 • architekt,
 • biegły rewident,
 • rzeczoznawca patentowy,
 • adwokat,
 • doradca podatkowy,
 • stomatolog,
 • makler papierów wartościowych,
 • tłumacz przysięgły,
 • lekarz,
 • notariusz,
 • doradca inwestycyjny,
 • położna,
 • radca prawny,
 • księgowy,
 • rzecznik patentowy,
 • inżynier budownictwa,
 • pielęgniarka,
 • weterynarz.

Jak założyć spółkę partnerską?

Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji i uprawnień przez osoby chcące zostać partnerami należy zawrzeć między nimi umowę w formie pisemnej. Obligatoryjnie przyszli partnerzy muszę w umowie spółki partnerskiej podać nazwę firmy. Nazwa musi zawierać przynajmniej jedno nazwisko partnera oraz dopisek: i partner, albo i partnerzy. Można zastosować sformułowanie: spółka partnerska lub jego skrót sp. p. Jak przystało na umowę spółki musi ona określać siedzibę firmy oraz wysokość i rodzaj wkładów wnoszonych przez wspólników. Kolejnym obowiązkowym elementem umowy jest określenie wolnego zawodu oraz działalność spółki.

Umowa spółki może zawierać wiele więcej informacji i szczegółowo regulować relacje między partnerami.

Reprezentacja spółki?

Jeśli umowa spółki nie zawiera regulacji na temat jej reprezentacji, to zgodnie z ustawą, każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Jednak umowa partnerska może wprowadzić własną interpretację tego zagadnienia.

Odpowiedzialność w spółce partnerskiej?

Każdy z partnerów w tego rodzaju spółce odpowiada za jakość wykonywanej przez siebie pracy. Powstałe zobowiązania wynikające z zaniedbań danego partnera odciążają wyłącznie jego. Koszty powstałe w wyniku działań pracowników spółki obciążają partnera, który jest zwierzchnikiem danej osoby.

Podatek dochodowy w spółce partnerskiej?

W Urzędzie Skarbowym każdy z partnerów rozlicza się samodzielnie. Podstawą naliczenia podatku dochodowego jest wysokość zysku jaki osiągnęła dana osoba a nie cała spółka. Wszyscy partnerzy są zobowiązani do jednakowego sposobu rozliczenia podatku z US (podatek liniowy albo zasady ogólne).

Leave a Reply