Wolne zawody – przedstawiciele wolnych zawodów

Z czym kojarzy się wolny zawód? Idąc drogą dedukcji można zacząć od słowa “wolny”, które każdy definiuje przez własny pryzmat.

Wolność to możliwość życia bez ograniczeń. To robienie rzeczy bez zastanawiania się, czy są one akceptowalne i odpowiednie. Wolność to wybór. Możemy więc wybrać zawód, w którym będziemy się realizować w zgodzie z własnymi poglądami i potrzebami?

Jeśli marzy Ci się praca bez sztywnych ram godzinowych, z elastycznym miejscem pracy i wieloma bodźcami zewnętrznymi zapobiegającymi rutynie to nie wiem, czy na pewno powinno ci się to kojarzyć z wolnymi zawodami.

Czym są wolne zawody?

Tak naprawdę nie ma jednej, konkretnej definicji wyjaśniającej to w prosty sposób.

Myślę, że najjaśniej tłumaczą to cechy, jakie powinien posiadać wolny zawód przedstawione na podstawie badań w Instytucie Wolnych Zawodów przy Uniwersytecie Aleksandra w Norymberdze:

 • wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe poparte przygotowaniem praktycznym,
 • czynności zawodowe wykonywane osobiście,
 • szczególną więź o charakterze osobistym między wykonawcą a odbiorcą świadczenia opartą na zaufaniu, a nie tylko na wiedzy i kompetencjach,
 • wysoki poziom moralny wykonawcy, wynikający z etosu zawodowego,
 • samodzielność i niezależność w podejmowaniu decyzji,
 • osobistą odpowiedzialność za należyte wykonanie świadczenia (zarówno materialną, jak i korporacyjną).

Warto nadmienić, że wiążą się one w dużej mierze z indywidualnie prowadzoną zarejestrowaną działalnością i obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Zalicza się do nich np. lekarzy, adwokatów, fizjoterapeutów czy architektów. Z pewnością nie są to profesje, do których wykonywania potrzebna jest sama chęć. Specjalizacje te wymagają odpowiedniego wykształcenia, ukończenia studiów, odbycia praktyk, a i dodatkowe kursy z pewnością nie zaszkodzą. Wolny zawód nie jest więc czymś, co może uprawiać każdy, myślę nawet, że przy zgłębieniu definicji i dokładniejszym zapoznaniu się z wymogami przynależności do tej grupy wiele osób stwierdziłoby, że jest to działanie wymagające zbyt dużo energii i poświęcenia.

Pełna lista wolnych zawodów została zawarta w kodeksie spółek handlowych. Zalicza się do nich:

 • adwokata,
 • aptekarza
 • architekta,
 • biegłego rewidenta,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • doradcy inwestycyjnego
 • doradcy podatkowego,
 • inżyniera budownictwa,
 • księgowego,
 • lekarza,
 • lekarza dentysty,
 • lekarza weterynarii,
 • ratownika medycznego,
 • maklera papierów wartościowych,
 • notariusza,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • fizjoterapeuty,
 • radcy prawnego,
 • rzecznika patentowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • tłumacza przysięgłego.

Powyżsi przedstawiciele wolnych zawodów mogą tworzyć spółki partnerskie. Spółka partnerska może być utworzona w celu wykonywania wolnego zawodu przez osoby fizyczne, od których wymaga się odpowiednich kwalifikacji. Jest to jedna z możliwości, z której mogą skorzystać osoby uprawiające wolne zawody.

Wiedza prawna na temat wolnych zawodów jest bardzo rozległa i dotyka wielu wątków. W tym tekście przedstawione zostały ogólne zasady, cechy i sformułowania mające na celu jak najlepsze zdefiniowanie danego tematu.

Jak łatwo możemy wywnioskować bycie przedstawicielem wolnego zawodu ma niewiele wspólnego z wolnością. Osoba taka posiada oczywiście pewne przywileje i możliwość podejmowania własnych decyzji związanych z indywidualną działalnością, jednak wymaga to bardzo dużo samodyscypliny, organizacji, wiedzy, a przede wszystkim, i co chyba jest najważniejsze pasji, by w móc w pełni wykorzystać swój potencjał w służbie innym, a przy tym cieszyć się dobrym wynagrodzeniem i możliwością czerpania satysfakcji z nazywania się osobą uprawiającą wolny zawód.

Leave a Reply